Lager


Bergen Hydraulic AS har stort fokus på lageret. Uten et optimalt lager tilpasset våre og kundens behov vil ikke Ettermarkedsavdelingen kunne fungere slik den er tiltenkt. Vårt lager er i dag delt inn i flere deler:

Plukklager
Plukklageret vårt er på ca 100 kvm og er i dag under utbygging. Lageret bygges ut i høyden med en hems over eksisterende lager. Dette vil gi oss ca 100 kvm ekstra lagerplass. Plukklageret benyttes til lagring av av mindre komponenet som ventiler, hydraulikkrør, pakningssett, filtre og deler til styringssystemer.

Pallelager
Pallelageret er plassert sammen med plukklageret og benyttes til å lagring av større komponenter som sylindre, bolter, pumper, wire og kroklodd. Det er i dag ca 90 palleplasser på pallelageret, i tillegg har vi også montert grenreol for lagring av utskytsylindre.

Prosjektlager
Lageret er helt adskilt fra plukklageret og pallelageret. Prosjektlageret brukes til å mellomlagre og samle deler til større prosjekter Bergen Hydraulic AS har. Ett typisk prosjekt kan være en brønnbåt hvor vi skal levere både nokker, styringssystemer, bunnlukesystem, kraner osv, osv. Prosjektlageret har ca 70 palleplasser inkludert palleplass for lagring av kransokler.

Servicelager
I tillegg til nevnte lagre har Serviceavdelingen ca 20 palleplasser til bruk for inngående og utgående serviceprosjekt.

Totalt har Bergen Hydraulic AS ca 200 kvm plukklager, 180 palleplasser samt grenreol. Dette illustrerer at Begren Hydraulic AS har stort fokus på å ha kapasitet til å lagerføre nødvendige deler.

lager galleri - bilde 1
lager galleri - bilde 2