Transport & logistikk


Vi vet at tid og leveringsdyktighet ofte er avgjørende. Ettermarkedesavdelingen har bred og lang erfaring innen transport og har tilegnet seg svært gode transportører slik at vi uansett utfordring står klar med den rette løsningen. Avdelingen tar seg av transport i hele verden og utarbeider nødvendig dokumentasjon der dette er nødvendig. I den daglige driften tar Ettermarkedsavdelingen seg av all transportplanlegging av deler samt transport av innkomne og utgående kraner. Avdelingen disponerer i dag to trucker. En liten elektrisk 1,5t- palletruck med løftehøyde 6 meter samt en stortruck for lasting og lossing av kraner med løftekapasitet på 8 tonn. Det er bestilt ny stortruck med 16 tonns løftekapasitet og litt bedre utstyr. Denne er forventet levert sommeren 2016.

transport-logistikk galleri - bilde 1