Fitjar Mek

FMV (Fitjar Mekaniske Verksted AS) ble etablert i 1957 og ligger i Fitjar kommune på øya Stord sør for Bergen. Vi er ca 60 fast ansatte og har våre kunder innen fiskeri-, offshore- og havbruks- næringene. Vår største aktivitet er knyttet til nybygging, men vi gjør også en god del ombygginger og servicearbeid.

I 2010 begynte vi en satsing på havbruk. Denne kaller vi FMV Havbruk og vi tilbyr egenutviklede design av forflåter og arbeidsbåter. Vi har også etablert en basevirksomhet hvor vi lagrer og vedlikeholder diverse utstyr, spesielt innen offshore segmentet.

Vi legger stor vekt på å få fornøyde kunder gjennom godt arbeid og ved å holde det vi lover. Vårt slagord er «Berre goe!»

Hugo Strand
Verftsdirektør
Fitjar Mek Verksted AS

www.fmvas.no