Prosjektering

Prosjektering er å utvikle systemer som er sammensatt av mange elementer og som tilfredsstiller kundens spesifikasjoner, krav, pålitelighet og tilgjengelighet.

Vår prosjekt avdeling innehar bred kompetanse på en rekke fagfelt, vi prosjekterer sammensatte innovative hydrauliske og elektro-hydrauliske marine systemer og løsninger for krevende maritime miljø.

Arbeidet består av at man sammen med kunde bygger opp en plan for et fartøy, anlegg eller system og bestemmer operasjonskriterier.
Vi fastsetter hoveddimensjoner for pumpe – rørsystem og sikkerhetsrelaterte komponenter.
Presentere systemløsninger og utarbeider installasjon, bruk og vedlikeholds dokumentasjon.

Våre systemer designes etter gjeldende standarder og regelverk.