Personvern

PERSONVERNERKLÆRING KUNDER OG LEVERANDØRER

Sist revidert 14.10.2019

Formål
I denne personvernerklæringen ønsker vi å informere om hvordan Bergen Hydraulic AS samler inn og bruker personopplysninger. Erklæringen inneholder blant annet informasjon du har krav på når du oppgir personopplysninger via nettstedet vårt, e-post, telefon eller på annen måte.

Det er daglig leder som er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger er alle opplysninger som kan knytte seg til identifiserbare personer. Dette vil typisk være opplysninger om bestemte personer hos våre kunder og leverandører.

Hvilke personopplysninger behandler vi? 
Bergen Hydraulic AS behandler i all hovedsak personopplysninger om personer hos våre kunder eller leverandører. Dette er i hovedsak begrenset til alminnelig kontaktdata, men også ekstra opplysninger om eventuelle matallergier hos personer som deltar på BGHYD skolen. For innloggingstjenesten på vår hjemmeside kreves det ekstra opplysninger om personers stillingstittel i tillegg til alminnelig kontaktdata. 

Personopplysninger som vi normalt behandler er navn, adresse, e-post adresse, telefonnummer, leverings – og fakturaadresse. Dette er opplysninger vi trenger for å administrere levering av reservedeler, kraner og annet utstyr samt vår kursvirksomhet.

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av personopplysninger er i all hovedsak avtale med den enkelte kunde eller leverandør. Vi er avhengig av å behandle disse personopplysningene for å oppfylle våre forpliktelser etter avtalen

Våre leverandører
Vi benytter oss av eksterne tjenesteleverandører innen drift og support av IT og web-baserte tjenester, frakt, betalingstjenester og revisjon. 

Våre tjenesteleverandører vil som ledd i oppfyllelse av avtalen med oss kunne behandle personopplysninger på våre vegne, men da i samsvar med våre instrukser og inngått databehandleravtale. Dersom du ønsker mer informasjon om våre leverandører kan behandlingsansvarlig kontaktes.

Bergen Hydraulic AS utleverer ikke opplysningene til andre, med mindre hjemmel i lov pålegger oss utlevering av opplysninger.

Lagring og sikring av personopplysninger
Vi lagrer, registrerer og oppbevarer personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og regnskapslovgivning. Vi gjennomfører jevnlig tiltak for å sikre at kravene til konfidensialitet og sikkerhet for personopplysningene er godt ivaretatt.

I den grad virksomheten behandler andre personopplysninger, oppbevares disse ikke lenger enn nødvendig.

Dine rettigheter
Du har krav på innsyn i de personopplysningene vi har registrert om deg. Du har også til enhver tid rett til å kreve retting av opplysningene vi behandler. Dersom du ønsker at vi sletter opplysninger om deg vil vi gjøre dette så sant det ikke er nødvendig for oss å oppbevare opplysningene. Dersom behandling av opplysningene er basert på samtykke fra deg, gjør vi oppmerksom på at samtykke når som helst kan trekkes tilbake.

Spørsmål om vår behandling av personopplysninger om deg, retting, sletting eller annet kan rettes til oss pr. e- post:

Bergen Hydraulic AS – firmapost@bghyd.no

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at du kan klage til Datatilsynet dersom du mener vår behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen.