Lager

Bergen Hydraulic AS har stort fokus på lageret. Uten et optimalt lager tilpasset våre og kundens behov vil ikke Ettermarkedsavdelingen kunne fungere slik den er tiltenkt.

I 2023 flyttet vi inn i splitter nye lokaler på Espehaugen bare et lite stenkast fra flyplassen i Bergen. Lageret sin utforming har blitt gjennomgått grundig og designet for mest mulig effektiv hverdag. Lageret består av tre deler derav to kalde lagerrom og et oppvarmet arbeidsrom.

Plukklager

Plukklager, pakkebenk og arbeidsstasjon i ett gjør dette rommet til lagerets kjerne. Med gode 144 kvm og ca. 9 meter under taket har vi god plass til å boltre oss på. Plukklageret inneholder det meste av småkomponenter som pakningssett, ventiler, kroker, sjakler, låseringer, glideplater og deler til radiostyringer. Selve pakkebenken er over 3 meter lang som kommer godt med når det blant annet skal pakkes rør eller når det kommer tonnevis med varemottak.

Pallelager
Pallelageret har fått seg et skikkelig løft. Per nå har vi ganske nøyaktig 185 palleplasser men vi har tatt høyde for utvikling under byggeprosessen. Derfor har vi mulighet til å sette inn mobile pallereoler som gir oss en del ekstra palleplasser. I dette lageret har vi alt av ståltau, sokler, bolter, foringer, glideklossekasser, mindre bunnluke og skyveskottsylindre samt pumper og motorer.

Grenreollager
Nytt fra Laksevåg er at vi har et splitter nytt grenreollager. Med et solid grenreolsystem så huser vi både utskyt-, vipp-, og løftsylindre samt vipparm og utskytsbommer til en rekke kraner. Vi har også flyttet hydraulikkrørene fra plukklager og inn på grenreollageret. Dette var får å få større oversikt over eksisterende rør og et bedre opphengssystem.

Prosjektlager
Prosjektlageret har fusjonert med ettermarked sitt pallelager. Prosjektlageret brukes til å mellomlagre og samle deler til større prosjekter Bergen Hydraulic AS har. Ett typisk prosjekt kan være en brønnbåt hvor vi skal levere både nokker, styringssystemer, bunnlukesystem, kraner osv.

Servicelager
Skillet mellom servicelager og ettermarkedslager har blitt mer prominent siden overtakelse av nytt bygg. Servicelager består av en rekke palleplasser og grenreolplasser der det blir lagret både inngående og utgående serviceprosjekt. Her plasseres også radiostyringer som er ferdig bygget og testet før det blir pakket og sendt til kunde.

Totalt har Bergen Hydraulic AS ca. 1100 kvm lager og verkstedsarealer, rett i underkant av 400 palleplasser inklusive grenreolplasser. Dette illustrerer at Bergen Hydraulic AS har stort fokus på å ha kapasitet til å lagerføre nødvendige deler.