Transport og logistikk

Vi vet at tid og leveringsdyktighet ofte er avgjørende. 

Ettermarkedesavdelingen har bred og lang erfaring innen transport og har tilegnet seg svært gode transportører slik at vi uansett utfordring står klar med den rette løsningen. 

Avdelingen tar seg av transport i hele verden og utarbeider nødvendig dokumentasjon der dette er nødvendig. 

I den daglige driften tar Ettermarkedsavdelingen seg av all transportplanlegging av deler samt transport av innkomne og utgående kraner.